Làm sao để đánh giá hoạt động của các cửa hàng bán lẻ?

Hầu hết các cửa hàng bán lẻ không có tiêu chí đánh giá cụ thể về hiệu quả cửa hàng, hoặc có thì cũng không nhất quán, khiến việc quản lý cửa hàng và nhân viên bán hàng gặp khó khăn. Họ thường không biết làm thế nào để gia tăng doanh số và giảm chi phí hoạt động cho cửa hàng, các quyết định [...]